Երրորդ ուսումնական շրջանի ամփոփում․ «Ելք» ստուգատես

«Ելք» ստուգատես

Մայրենի

Խնդրագիրք

Ես և շրջակա աշխարհ ամփոփում

Մարզական ստուգատես

Բանավոր մաթեմատիկա

Ուսումնական ճամփորդություններ

 

 

Մարզական ստուգատես

Ես կարողանում եմ կատարել դարձումները, մարզվել, ցատկել, օղակ պտտել,  կարողանում եմ լողալ առանձ թևիկի։Մենք անում ենք՝

  • Նախավարժանք
  • Մարզանք
  • Վազք
  • Հեծանվավարություն
  • Խաղում ենք գործնագործ
  • Քայլքով շրջվում ենք

 

Ես նաև կարողանում եմ լողալ առանձ թևիկի, հետևանց լողալ։

Մարդն ու ծառերը

Մի չքավոր մարդ ձմռանը գնաց այգի՝ պտուղ քաղելու: Եվ տեսնելով, որ ծառերը փայտացած են, սկսեց թշնամանալ, տրտնջալ, հարվածել ու ասել նրանց.

— Ինչո՞ւ պտուղ չունեք, որ ուտեմ ու կշտանամ,— ու սկսեց ավելի չարանալ։

Եվ ծառերից մեկը քաղցրությամբ ու համոզող խոսքով ասաց։

— Մի՛ տրտմիր, ո՜վ մարդ, և իզուր մի՛ բամբասիր, որովհետև, սխալվում ես։ Թեպետ կարիքավոր, բայց ինչո՞ւ չգիտես, որ ձմռանը հանգստանում ենք և զորացնում մեր արմատները, որպեսզի կարողանանք գարնանը ծաղկել, ամռանը սնունդ տալ պտղին և աշնանը հասնել ու կերակրել: Ինչո՞ւ չեկար այն ժամանակ, երբ մարդ, անասուն ու գազան վայելում էին մեր պտուղները։ Այժմ գնա և վերադառնալով հարմար ժամանակ, կեր որչափ կկամենաս։

Եվ գնաց մարդը այդ խոսքի հույսով

ՈՒսումնական ճամբորդություն

Մայսի տասին գնալույեմ իմ դասընկերների հետ Բջնի բեռթ ճանապարի երկարություն 56,6-կիլոմետր մենք հասնելուենք 1 ժամում 14 րոպեյում

At the cafe

Café worker:Next, please! What would you like?(Ի՞նչ կցանկանաք)

Andi: Can I have a burger, please?Café worker: A cheese burger or double cheese burger?Andi: Double cheese burger, please.Café worker: Anything else?(էլի ինչ-որ բան կցանկանա՞ք)Andi: Yeah, I’d like some banana cake.Café worker: Would you like a drink?Andi: Yes, can I have an apple juice, please?Café worker: OK, so that’s one double cheese burger, one banana cake and an apple juice. What’s your table number?Andi: Table 3. How much is that?(Ի՞նչ արժե)Café worker: That’s £8.37, please.Andi: Here you are.

Englis

Park cafe with umbrella. People Drink Coffe in Outdoor Vector Street Cafe on Restaurant Terrace. Park with Outside Cafe in Urban City landscape.Couple on weekend date. Flat cartoon vector illustration
Café worker: Next, please! What would you like?(Ի՞նչ կցանկանաք)
Andi: Can I have a burger, please?Café worker: A cheese burger or double cheese burger?Andi: Double cheese burger, please.Café worker: Anything else?(էլի ինչ-որ բան կցանկանա՞ք)Andi: Yeah, I’d like some banana cake.Café worker: Would you like a drink?Andi: Yes, can I have an apple juice, please?Café worker: OK, so that’s one double cheese burger, one banana cake and an apple juice. What’s your table number?Andi: Table 3. How much is that?(Ի՞նչ արժե)Café worker: That’s £8.37, please.Andi: Here you are.Café worker: Thank you … that’s £10.00 … and £1.63 change. Next, please

Весна

Первый весенний месяц – это март. В марте природа начинает просыпаться. Появляется первая травка и первые цветочки – подснежники. Ночи становятся короче, а дни – длиннее. Просыпаются животные, которые впадали зимой в спячку. Из тёплых краёв возвращаются птицы.

В апреле оживают муравейники и появляются первые насекомые. То тут, то там начинают летать бабочки.

Последний месяц весны – это май. Иногда он бывает жарким, а иногда прохладным. Но даже если пройдёт дождик, то майское солнышко быстро высушит землю. В начале мая просыпаются лягушки, они громко квакают. В мае поют птицы.

Вопросы и задания

Назовите весенние месяцы.

март, апрель, май.

Как называется первый весенний цветок?

Подснежик

Какая погода бывает в марте?

11 12целусов

Какая погода в апреле?

20 25 целусов

Как меняется природа в мае?

Быстра

The children in the forest

Two children, a brother and a sister go to school. There is a forest on their way to school. Suddenly the boy says to his sister: “We have much time, let’s go to the forest and play there”.

The girl wants to go into the forest too. So they put the books on the grass and go into the forest. They see a squirrel. The boy says:

“Little squirrel, come and play with us”.

“I have no time”, says the squirrel. “I must get nuts. I must get ready for the winter. I cannot play with you.”

Then the children see a bee. The boy says:

“Little bee, come and play with us”.

“I have no time”, says the bee. “I must make honey. I cannot play with you.”

So they go to the river. They say to the river,”You don’t work. You come and play with us”.

But the river says: “I cannot play with you.  I work all day. I give water to the fields. I give water to the flowers. I give water to the squirrel, to the bee and to girls and boys like you. Go away. You go to school.”

The children go to school. On the way home, they go into the forest again.

The squirrel says to the children:

“Work is over. School is over. Let’s play now.”

The bee says,”Work is over. School is over. Come and play with me now.”

forest-անտառ

on the way to school-դպրոցի ճանապարհին

 to put-դնել                     

 nest-բույն

squirrel-սկյուռ

must-պետք է

to get ready for the winter-պատրաստվել ձմռանը

river-գետ

bee- մեղու

field-դաշտ

honey-մեղր

on the way home-տան ճանապարհին

Լուսնահաչ

Հայրի՛կ, ինչու՞ մեր Բողարը
Միշտ հաչում է լուսնի վրան.
Մի՞թե պայծառ լուսնյակը
Մեկ վնա՞ս է տալիս նրան:
_ “ Ո՛չ, որդյակ իմ, ոչ թե վնաս
Այլ լույս, միայն լույս է տալիս,
Իսկ շանն՝ իբրև գայլի ցեղի,
Լույսը գիշերը դուր չի գալիս:
Բայց լուսինը խոմ չգիտե՞,
Որ իր վրան հաչողներ կան, —
Նա լուռ ու մունջ՝ բակ բոլորած՝
Շարունակում է իր ճամփան:
Մենք էլ, որդյա՛կ, լուսնի նման
Պետք է լույս տանք մութ աշխարհին,
Եվ համարենք, թե չենք լսում
Մեզ վրա զուր հաչողներին”:

Հար՝ցեր և առաջադրաքներ՝

Դուրս գրի՛ր անծանոթ բառերը և բառարանի օգնությամբ փորձի՛ր բացատրել։

ես սաղ բառեր հասկացելեմ։

Դուրս գրի՛ր ընդգծված բառերը։ Փորձի՛ր գտնել դրանց հականիշները։

վնա՞ս է տալիս-ոգնություն անել,վնաս-ոգնություն,գիշերը դուր չի գալիս-առավոտդուրս է գալիս,լուռ-բառձրաձայն,մութ-լույս,զուր-տեղի

 

Հայրը իրենց ինչի՞ հետ է համեմատում, դուրս գրի՛ր այդ տողերը և փորձի՛ր բացատրել։

Պետք է լույս տանք մութ աշխարհին

Теремок

ои́т в по́ле теремо́к, теремо́к. Он не ни́зок, не высо́к, не высо́к. Кто-кто в теремо́чке живёт? Кто-кто в невысо́ком живёт?
Бежи́т ми́мо мы́шка-нору́шка. Ви́дит теремо́к. Стучи́т: «Тук-тук!» – и спра́шивает:
– Кто-кто в теремо́чке живёт? Кто-кто в невысо́ком живёт?
Никто́ не отвеча́ет.
Вошла́ мы́шка в теремо́к и ста́ла в нём жи́ть.
Пры́гает ми́мо лягу́шка-кваку́шка. Ви́дит теремо́к. Стучи́т: «Тук-тук!» – и спра́шивает:
– Кто-кто в теремо́чке живёт? Кто-кто в невысо́ком живёт?
– Я, мы́шка-нору́шка. А ты кто?
– А я лягу́шка-кваку́шка. Мо́жно войти́?
– Входи́, пожа́луйста. Бу́дем жить вме́сте!
Пры́гает ми́мо за́йчик-попрыга́йчик. Ви́дит теремо́к. Стучи́т: «Тук-тук!» – и спра́шивает:
– Кто-кто в теремо́чке живёт? Кто-кто в невысо́ком живёт?
– Я, мы́шка-нору́шка.
– Я, лягу́шка-кваку́шка. А ты кто?
– А я за́йчик-попрыга́йчик. Мо́жно войти́?
– Входи́, пожа́луйста. Бу́дем жить вме́сте!
Идёт ми́мо лиси́чка-сестри́чка. Ви́дит теремо́к. Стучи́т: «Тук-тук!» – и спра́шивает:
– Кто-кто в теремо́чке живёт? Кто-кто в невысо́ком живёт?
– Я, мы́шка-нору́шка.
– Я, лягу́шка-кваку́шка.
– Я, за́йчик-попрыга́йчик. А ты кто?
– А я лиси́чка-сестри́чка. Мо́жно войти́?
– Входи́, пожа́луйста. Бу́дем жить вме́сте!
Бежи́т ми́мо волчо́к – се́рый бочо́к. Ви́дит теремо́к. Стучи́т: «Тук-тук!» – и спра́шивает:
– Кто-кто в теремо́чке живёт? Кто-кто в невысо́ком живёт?
– Я, мы́шка-нору́шка.
– Я, лягу́шка-кваку́шка.
– Я, за́йчик-попрыга́йчик.
– Я, лиси́чка-сестри́чка. А ты кто?
– А я волчо́к – се́рый бочо́к. Мо́жно войти́?
– Входи́, пожа́луйста. Бу́дем жить вме́сте!
Идёт ми́мо медве́дь косола́пый. Ви́дит теремо́к. Стучи́т: «Тук-тук!» – и спра́шивает:
– Кто-кто в теремо́чке живёт? Кто-кто в невысо́ком живёт?
– Я, мы́шка-нору́шка.
– Я, лягу́шка-кваку́шка.
– Я, за́йчик-попрыга́йчик.
– Я, лиси́чка-сестри́чка.
– Я, волчо́к – се́рый бочо́к. А ты кто?
– А я медве́дь косола́пый. Мо́жно войти́?
– А как? Наш теремо́к ма́ленький, а ты тако́й большо́й!
– А я на кры́ше бу́ду жить!
Поле́з медве́дь на кры́шу, и теремо́к слома́лся. Зве́ри закрича́ли и побежа́ли кто куда́.
А пото́м поду́мали-поду́мали и все вме́сте постро́или но́вый теремо́к, большо́й-пребольшо́й.
С тех пор в теремке́ дру́жно живу́т и пе́сни пою́т мы́шка-нору́шка, лягу́шка-кваку́шка, за́йчик-попрыга́йчик, лиси́чка-сестри́чка, волчо́к – се́рый бочо́к и медве́дь косола́пый.