Category Archives: Բանավոր մաթեմատիկա

Բանավոր մաթեատիկա

   

24:3=8   5+5+8=18   4+4+8=16  2+2+5=9   5+3+8=29

4+4=8  5+5+4=14  7+7+5=19  5+2+5=12  7+5․4=27Բանավոր մաթեմատիկա

Ընտրությամբ գործունեություն 07.09.-10.09. 2021

Մաթեմատիկայի ընտրությամբ գործունեութան խմբի սովորողներ առաջարկում եմ պատասխանել հարցերին, լուծել խնդիրներ և խաղալ մաթեմատիկական խաղեր։Read more: Բանավոր մաթեմատիկա